Pomohli sme deťom v núdzi počas pandémie z takmer 200 domácností.

Deň-5.5.-Vlastimil-1024x692

Azda neexistuje domácnosť, ktorá by nebola zasiahnutá tým, čo sa za posledné mesiace udialo u nás na Slovensku, ale aj na celom svete. Rovnako, ako narastal problém v spoločnosti v rámci koronakrízy, narastali aj žiadosti o pomoc zo strany ľudí smerom k našej organizácii. 

Keďže naša pomoc ľuďom, ktorí pomoc potrebujú, je zasa odkázaná na pomoc našich podporovateľov smerom k našej organizácii, nenechalo nás to dlho sedieť a rozhodli sme sa spustiť výzvu na pomoc v čase koronakrízy

Úlohou výzvy bolo a stále je pomôcť zasiahnutým ľuďom a domácnostiam s deťmi pomocou základných potrieb do domácnosti v podobe hygienických a potravinových balíčkov. Okrem starších sme sa zamerali najmä na rodiny s deťmi žijúce v nedostatku.

Proti vírusu sme bojovali protivírusom 

Láska a spolupatričnosť účinkujú na každý typ problému, či choroby. Ak sa začnú šíriť, prenášajú sa z človeka na človeka a správajú sa ako vírus, no ten dobrý. 

Do výzvy sa zapojilo mnoho ľudí, ktorí sa rozhodli podporiť slabších. Vďaka nim sme rozdali desiatky balíčkov, vypočuli si príbehy starých aj mladých, a sila každého z týchto trápení nás hnala od dverí k dverám tam, kde to potrebovali. 

Okrem balíčkov sme sa snažili priniesť svetlo nádeje a narušiť samotu, ktorú bolo možné cítiť a uchopiť po každom otvorení bytu. No našťastie, po pár prehodených slovách bola atmosféra strachu okamžite preč a radosť, žiarivé oči a úsmev nedokázalo zakryť ani rúško.

Dcéra obdarovanej p. Antónii nám napísala: 

‘‘Tisíckrát sa pýtala, či to je všetko pre ňu. Vraj, veď ma tí ľudia ani nepoznajú a toľko mi toho darujú. Úprimne Vám ďakuje, mala až slzy v očiach, že si niekto vôbec spomenul na ňu, keď ju nikto nepozná.,,