860-tisíc ľudí 1
na Slovensku trie biedu

Medzi nimi desaťtisíce detí, ktoré sa do týchto problémov dostali nezavinene a prenášajú si to naprieč celým životom, až do dospelosti. Deti, ktoré nemôžu rozvíjať svoje talenty alebo deti, ktoré zomierajú a trpia na liečiteľné choroby.

670-tisíc ľudí 1
na Slovensku trie biedu

Medzi nimi desaťtisíce detí, ktoré sa do týchto problémov dostali nezavinene a prenášajú si to naprieč celým životom, až do dospelosti. Deti, ktoré nemôžu rozvíjať svoje talenty alebo deti, ktoré zomierajú a trpia na liečiteľné choroby.

Podpora detí mení všetko

Radosť

17,8% deťom2, teda každému piatemu dieťaťu na Slovensku chýbajú 3 zo 14 základných potrieb (voľnočasová aktivita, oslavy narodenín, obuv, čerstvé ovocie, tri jedlá denne atď.).

Život

6 z 1000 detí na Slovensku3 sa nedožije svojich prvých narodenín. Za tento stav môže aj rozmach detskej chudoby, kvalita života a nerovnosť šancí na liečbu pre každého.

Vzdelanie

23 % slovenských detí vo veku 4 až 6 rokov4 nechodí aj kvôli chudobe do predškolského zariadenia, čo má za následok problémy s formujúcou sa základnou gramostnosťou.

Budúcnosť

Každé piate dieťa do 18 rokov = 19,9 % detí5 na Slovensku žije v riziku peňažnej chudoby. To minimalizuje šance a má dramatický dopad na hodnotné vzdelanie, rozvoj a kariéru.

Hľadáme pravidelných darcov, aby sme to zmenili