Kto me

Nezisková organizácia Pierott, riadne zapísana v registri neziskových organizácii vznikla v roku 2013 za účelom transparentnej, kontrolovanej a efektívnej pomoci deťom, u ktorých sa preukázaná pomoc dá odsledovať reálne dosiahnutými výsledkami.

Vďaka podporovateľom, bežným ľuďom, ale aj známym osobnostiam, Pierott pomohol už 300 deťom zo 16 okresov Slovenska.